Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Tренинзи

Програм јачања капацитета цивилног друштва кроз групне тренинге, врло је важан сегмент рада ЕУРЦ. Приступ свакој организацији/неформалној групи биће индивидуалан. Кроз детаљне упитнике настојаћемо да прикупимо информације о потребама сваке организације/групе и на основу тога дефинишемо конкретан план и програм за тренинге. Организације/групе ће и  учествовати у изради програма тренинга. Детаљне евалуације и излазни упитници након тренинга биће главни показатељ задовољства и напретка представника цивилног друштва, као и смерница за даљи рад.

Програм јачања капацитета цивилног друштва кроз групне тренинге обухвата следеће области:

Софт скилс тренинге:

  • Тренинге за јачање отпорности цивилног друштва
  • Тренинге за јачање интерних капацитета цивилног друштва
  • Тренинге за унапређење заговарачких и комуникационих капацитета

 Секторске тренинге у областима:

  • Урбаног развоја и урбане мобилности
  • Транспортних политика
  • Пољопривреде
  • Руралног развоја
  • Медијских права и слобода
  • ПР и комуникацијских вештина.

Тренинге за јачање финансијске одрживости цивилног друштва

Тренинге за индивидуално учење

*База доступних тренинга није коначна и биће периодично ажурирана.