Tренинзи

 

Програм јачања капацитета цивилног друштва кроз групне тренинге, врло је важан сегмент рада ЕУРЦ. Приступ свакој организацији/неформалној групи биће индивидуалан. Кроз детаљне упитнике настојаћемо да прикупимо информације о потребама сваке организације/групе и на основу тога дефинишемо конкретан план и програм за тренинге. Организације/групе ће и  учествовати у изради програма тренинга. Детаљне евалуације и излазни упитници након тренинга биће главни показатељ задовољства и напретка представника цивилног друштва, као и смерница за даљи рад.

Програм јачања капацитета цивилног друштва кроз групне тренинге обухвата следеће области:

ТРЕНИНГЕ МЕКИХ ВЕШТИНА:

 • Тренинге за јачање отпорности цивилног друштва
 • Тренинге за јачање интерних капацитета цивилног друштва
 • Тренинге за унапређење заговарачких и комуникационих капацитета

СЕКТОРСКЕ ТРЕНИНГЕ У ОБЛАСТИМА: 

 • Урбаног развоја и урбане мобилности
 • Транспортних политика
 • Пољопривреде
 • Руралног развоја
 • Економског развоја и политике конкурентности 
 • Права потрошача
 • Медијских права и слобода
 • ПР и комуникацијских вештина.

ТРЕНИНГЕ ЗА ЈАЧАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЖИВОСТИ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

ТРЕНИНГЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНО УЧЕЊЕ

О актуелним и предстојећим тренинзима контактирајте нас на : + 381 60 655 19 01 или путем мејла за јачање интерних капацитета: euresurscentar@bos.rs


ПРИЈАВИ СЕ

 

*База доступних тренинга није коначна и биће периодично ажурирана. Учествујте у креирању програма тренинга са нама, предложите теме које вас интересују.


ВИДЕО ЛЕКЦИЈЕ