ЕУ Ресурс центри у Србији

ЈАГОДИНА

Експертски ЕУ ресурс центар у Јагодини води организација Млади пољопривредници Србије.

Њихов задатак је да буду подршка организацијама и групама грађана у области пољопривреде и руралног развоја на територији целе Србије. 

Циљ Младих пољопривредника Србије је да поспеши развој младог и иновативног пољопривредног сектора широм Србије и помогне у стварању  нових и бољих, радних и животних услова за све који желе да се баве пољопривредном производњом. Поред тога, кроз своје деловање настоје да промовишу задржавање младих људи у Србији, повратак младих на село, унапређење знања пољопривредника и примену нових технологија.

ТИМ

 

     

ОЛИВЕР АЛЕКСИЋ

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА

 


           

   МИЛЕНА ВУЛИЋ

  СТРУЧНА САРАДНИЦА ЗА АГРО-ЕКОЛОШКЕ МЕРЕ