ЕУ Ресурс центри у Србији

НИШ

Регионални ЕУ ресурс центар у Нишу води организација ЕНЕЦА и координираће рад и активности цивилног друштва на територији јужне и источне Србије.

Наш тим у Нишу ће подржавати организације цивилног друштва у областима економског развоја, политике конкурентности и права потрошача.

ЕНЕЦА се протеклих 18 година бави локалним економским развојем и подршком развоју малих и средњих бизниса у складу са принципима одрживог развоја. Свој рад и допринос базирају, пре свега, у области друштвено-економског развоја и подршке развоју предузетништва у Републици Србији кроз побољшање конкурентности малих и средњих бизниса у Србији, унапређење иновативности и развоја иновативног предузетничког екосистема.

ТИМ

 

    

МИЛИВОЈЕ ЈОВАНОВИЋ

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА

 


          

             ВЛАДАН РИСАНТИЈЕВИЋ

             АСИСТЕНТ НА ПРОЈЕКТУ