ЕУ Ресурс центри у Србији

БЕОГРАД

ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији води Београдска отворена школа и његово седиште је у Београду.

Тим ЕУРЦ пружаће подршку цивилном друштву у целој Србији, са посебним нагласком на област владавине права и „зелене“ политике. Београдски тим ће и координирати рад регионалних и експертских центара и бити централно место сливања свих информација.

Београдска отворена школа, у три деценије свога деловања, развија и умрежава покретаче промена, унапређује јавне политике и повезује јавни, пословни и цивилни сектор у циљу изградње отпорног друштва, заснованог на знању, партнерству и одговорности. Отпорно друштво, засновано на знању, партнерству и одговорности је наша визија друштва у годинама које долазе.

ТИМ

   

БОЈАНА ЏУЛОВИЋ

МЕНАЏЕРКА ПРОЈЕКТА

 

 

  

МАРИНА ЛУКИЋ

МЕНАЏЕРКА ПРОЈЕКТА

 

 

     МИЛОШ ГОЛУБОВИЋ

      КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА

МАЈА ПОПОВИЋ

КООРДИНАТОРКА ЗА РАД СА ЗАЈЕДНИЦОМ

 

САНДРА ПЕКИЋ

КООРДИНАТОРКА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ И ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ


МИЛИЦА ТЕРЗИЋ

КООРДИНАТОРКА ЗA ДОНАЦИЈЕ

 

МАРИЈА ТОДОРОВИЋ

КООРДИНАТОРКА ЗA ДОНАЦИЈЕ

 

МАРИЈА МИЛЕНКОВИЋ

АСИСТЕНТКИЊА ПРОЈЕКТА

 

Експертски ЕУ ресурс центар у Београду води организација Нова планска пракса.

Тим из београдског експертског центра биће место подршке онима који раде у области урбаног развоја на територији целе земље.

Експерткиње из нашег београдског тима иза себе имају дугогодишње, специфично и широко искуство у области урбанизма - са позиције јавног сектора носе практично искуство на позицијама одговорних урбаниста-планера и дубинско познавање процедура и процеса израде докумената јавних политика изнутра и оснажују га покретачким и разнородним искуством умрежавања, вођења програма, пројеката и акција цивилног друштва. 

ТИМ

 

 

АНА ГРАОВАЦ

УРБАНИСТКИЊА


ДР ЈАСМИНА ЂОКИЋ

УРБАНИСТКИЊА

 

 

ЉУБИЦА СЛАВКОВИЋ

ЕКСПЕРТКИЊА ЗА УРБАНЕ ПОЛИТИКЕ

 

     КСЕНИЈА РАДОВАНОВИЋ

      ЕКСПЕРТКИЊА ЗА УРБАНЕ ПОЛИТИКЕ И ПАРТИЦИПАЦИЈУ ГРАЂАНА