ЕУ Ресурс центри у Србији

УЖИЦЕ

Регионални ЕУ ресурс центар у Ужицу води организација Ужички центар за права детета и координираће рад и активности цивилног друштва на територији западне и југозападне Србије.

Ужички тим ће бити подршка за организације цивилног друштва у сфери људских права са посебним нагласком на права детета.

Ужички центар за права детета у претходних 25 година делује са мисијом унапређења положаја деце у нашем друштву. Као развојна организација, раде на имплементацији и мониторингу дечјих и људских права. Рад УЦПД се огледа у креирању, развијању и спровођењу јавних политика везаних за људска и права детета у различитим системима, првенствено образовном и систему социјалне заштите. Принцип рада заснивају на демократским вредностима равноправности, партиципације, једнаким шансама за све и интеркултуралности.

ТИМ

 

    

РАДОВАН ЦИЦВАРИЋ

ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏЕР 

 


    

     ДР ЈЕЛЕНА ЖУНИЋ ЦИЦВАРИЋ

      ПРОЈЕКТНА КООРДИНАТОРКА

 


 

АЛЕКСАНДРА ПОЛИЋ СТАНОЈЕВИЋ

КООРДИНАТОРКА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ