Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Финансијска подршка

Финансијска подршка ће бити доступна цивилном друштву на територији целе Србије. Механизам финансијске подршке је креиран тако да одговори на различите потребе цивилног друштва које је укључено у реформске процесе у склопу приступања Србије Европској унији.

Цивилном друштву на располагању ће бити следеће врсте финансијске подршке: