Финансијска подршка

Финансијска подршка ће бити доступна цивилном друштву на територији целе Србије. Механизам финансијске подршке је креиран тако да одговори на различите потребе цивилног друштва које је укључено у реформске процесе у склопу приступања Србије Европској унији.

Цивилном друштву на располагању ће бити следеће врсте финансијске подршке: