Mенторство

Принцип „учења кроз рад” биће одлика рада ЕУРЦ. То значи да ћемо, поред тренинга, организовати и менторску подршку свим представницима цивилног друштва који желе да прошире знање користећи га у пракси,  уз подршку изабраног ментора или менторке.

Програм менторства је надоградња програма тренинга. Представници цивилног друштва ће, након тренинга, бити у прилици да раде са менторима и менторкама који ће развијати индивидуалне планове у складу са дефинисаним потребама али и пратити и евалуирати постигнути напредак.