ВЕСТИ

25.07.2023.

Позив за доделу донација за неодложну подршку у процесу придруживања Србије ЕУ

ОДАБРАНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ОКВИРУ ПОЗИВА ЗА НЕОДЛОЖНУ ПОДРШКУ

Београдска отворена школа расписује Позив за доделу донација за неодложну подршку реформским процесима у оквиру приступања Србије Европској унији који је намењен организацијама цивилног друштва. Позив је део пројекта „ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији“ усмереног на оснаживање процеса приступања Србије Европској унији кроз креирање подстицајног окружења за цивилно друштво и активно учешће актера ван система јавне управе у процесима доношења одлука.

КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ?

Подршка је намењена организацијама цивилног друштва (ОЦД) које су регистроване као удружења, фондације или задужбине, у складу са важећим Законом о удружењима или Законом о задужбинама и фондацијама. ОЦД могу предлагати пројекте самостално (као носилац пројекта) или у партнерству (било као носилац пројекта или као партнер на пројекту).

ШТА ПОДРАЗУМЕВА НЕОДЛОЖНА ПОДРШКА РЕФОРМСКИМ ПРОЦЕСИМА?

ОЦД могу добити подршку за реализацију активности чији циљ је допринос решавању изазова или проблема који је настао шест месеци пре подношења предлога пројекта и који може да омета процес реформи (нпр. погоршање стратешког/законодавног оквира, негативна промена праксе у раду институција, промене у контексту заједнице).

ОЦД могу да кандидују предлоге пројеката у оквиру следећих тематских области: 

  • Подршка демократском развоју;
  • Унапређење, заштита и промоција људских права;
  • Развој локалне заједнице;
  • Заштита и унапређење животне средине и климатске промене; 
  • Унапређење запошљивости;
  • Јавне политике усмерене ка младима;
  • Социјална укљученост осетљивих група;
  • Друге области од значаја за заједницу, а у којима се остварују циљеви и очекивани резултати овог Програма.

ШТА ОБУХВАТА ПРОГРАМ ДОДЕЛЕ ДОНАЦИЈА ЗА НЕОДЛОЖНУ ПОДРШКУ?

Организације цивилног друштва могу да конкуришу за финансијску подршку у максималној вредности пројекта до 580.000,00 РСД. Пројекат може трајати најмање три, а највише шест месеци.

Планирано је да Позив за доделу донација за неодложну подршку реформским процесима у оквиру процеса приступања Србије Европској унији буде стално отворен и током 2024. године биће подржано до шест (6) пројеката ОЦД.

Осим финансијске подршке, организације ће имати потребну менторску и експертску подршку за реализацију пројеката. 

КАКО СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПРИЈАВЕ?

Пријава предлога пројеката за донације за неодложну подршку се реализује искључиво електронским путем преко онлајн формулара који је доступан ОВДЕ уз достављање следеће документације, коју можете преузети на овом линку.

Анекс 1: Пријавни формулар

Анекс 2: Буџет пројекта

Анекс 3: Изјава носиоца пројекта

Анекс 4: Изјава партнера на пројекту (уколико се предлог пројекта планира у партнерству)

*Све потребне информације о овом позиву можете наћи у Смерницама које се налазе на овом линку.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

Све заинтересоване организације могу добити додатна појашњења у вези овог позива и процеса подношења предлога пројеката електронски путем и то слањем имејла на адресу euresurscentar@bos.rs или на број телефона + 381 60 655 19 01.

Позив за доделу донација за неодложну подршку се реализује у оквиру пројекта „ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији“ који Београдска отворена школа спроводи у партнерству с организацијама цивилног друштва: Новосадска новинарска школа, ЕНЕЦА, Ужички центар за права детета, Нова планска пракса, Сигурне стазе, Млади пољопривредници Србије и међународним партнером, фондацијом Фридрих Еберт (Friedrich Ebert Stiftung). Пројекат је подржан од стране Делегације Европске уније у Србији и биће реализован у периоду од 2023. до 2026. године.