ВЕСТИ

29.08.2023.

Чланство у Радној групи за спровођење Стратегије за родну равноправност

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог упућује Јавни позив организацијама цивилног друштва за предлагање кандидата за чланство у Радној групи за израду Предлога акционог плана за 2024. и 2025. годину за спровођење Стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године.

Рoк зa пoднoшeњe пријава траје од 28. августа до 11. септембра 2023. године.

Заинтересоване организације цивилног друштва дужне су да своје пријаве заједно са припадајућом документацијом из тачке IV Јавног позива (ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА) у назначеном року доставе искључиво електронским путем на имејл адресу javni.poziv@minljmpdd.gov.rs,сa нaпoмeнoм: ,,Чланство у Радној групи за израду Предлога акционог плана за 2024. и 2025. годину за спровођење Стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године”.

Јавни позив и пропратни обрасци, као и додатне информације за њихово попуњавање налазе се у оквиру следећих докумената, објављених на интернет страници Министарства:

Извор: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог