Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

ПОЗИВИ

04.08.2023.

Позив ОЦД за чланство у Комисији за решавање притужби у МУП РС

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, у сарадњи са Министарством унутрашњих послова, упућује Јавни позив организацијама цивилног друштва за предлагање кандидата за чланство у Комисији за решавање притужби у седишту Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

Заинтересоване организације цивилног друштва дужне су да своје пријаве заједно са припадајућом документацијом из тачке IV Јавног позива (ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА) у назначеном року, доставе искључиво електронским путем на адресу: sek.scd@minljmpdd.gov.rs сa нaпoмeнoм: „Предлагање кандидата за чланове Комисије за решавање притужби у седишту Министарства унутрашњих послова".

Рoк зa пoднoшeњe пријава траје од 01. августа до 15. септембра 2023. године.

Јавни позив и пропратни обрасци, као и додатне информације за њихово попуњавање налазе се у оквиру следећих докумената:

Преузето: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог