ПОЗИВИ

31.05.2024.

КОНКУРС ЗА ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЈАВНОМ ЗАГОВАРАЊУ ИСТРАЖИ – ОСНАЖИ

Програм подршке јавном заговарању Истражи –  Оснажи има за циљ унапређење знања грађана и грађанки на тему јавних политика на локалном и националном нивоу, као и њихово активно укључивање у праћење и предлагање измена за унапређење поменутих политика.

Овај програм Траг фондације намењен је организацијама цивилног друштва које су већ покретале заговарачке иницијативе и активности усмерене на решавање неког значајног питања/теме на локалном, окружном и/или националном нивоу, уз подршку и укључивање грађана.

Предложени пројекти треба да се односе на кампање јавног заговарања засноване на истраживању јавних политика. Временски оквир спровођења предлога пројекта је 10 месеци, а максимални износ финансијских средстава је 1.400.000 РСД. 

Програм подршке јавном заговарању Истражи – Оснажи, поред финансијске подршке за спровођење предложених пројеката, укључује следеће начине подршке организацијама цивилног друштва:

  • програм обука на тему јавног заговарања, у циљу унапређења знања и вештина активиста да успешно спроведу кампање јавног заговарања,
  • експертску менторску подршку током целог пројекта, а у оквиру које организације могу стећи додатна знања из области јавног заговарања, јавних политика и комуникација,
  • умрежавање са локалним иницијативама и
  • промоцију локалних иницијатива која ће бити реализована у току трајања пројекта кроз израду видео-материјала и успешних прича. 

Попуните онлајн Формулар у коме ћете приложити и документ у оквиру којег ћете представити вашу идеју. Уз њега је неопходно приложити и формат за попуњавање буџета за ваш пројекат. Онлајн пријавни формулар садржи све инструкције за попуњавање, а за све детаље можете додатно консултовати и Смернице у вези са програмом

Пријаву можете послати најкасније до 2. juna 2024. године, до краја дана.

Након завршених свих фаза селекције пројеката, финална листа 10 подржаних пројеката биће објављена на веб страници Траг фондације најкасније до караја јуна месеца 2024. године.

Извор: Траг фондација