ПОЗИВИ

14.05.2024.

ОТВОРЕН ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРОЈЕКТНИХ ИДЕЈА 2024/2025

Београдска отворена школа (БОШ) расписала је позив за подношење пројектних идеја (concept note) у оквиру програма финансијске подршке партнерствима између медија и организација цивилног друштва за младе, током 2024/2025. Програм подршке се реализује у оквиру пројекта Млади и медији за демократски развој, који БОШ спроводи у сарадњи са Амбасадом Шведске у Србији.
Рок за подношење пројектних идеја је среда, 5. јуна 2024. године у 15 часова. 
Биће подржане организације које доприносе јачању демократије, унапређењу људских права и владавини права у Србији, са посебним фокусом на следеће тематске области:
 • европска интеграција у локалној заједници (схваћена као допринос и користи које за локалну заједницу произилазе из реформског процеса у оквиру процеса приступања Србије Европској унији, али и кроз јавно заговарање и активно укључивање у доношење одлука и креирање политика на локалу);
 • демократизација (која се разуме као борба грађана за унапређење демократских пракси и бољи рад демократских институција, али и као отпор ауторитарним тенденцијама, јер оне угрожавају права грађана и урушавају демократски политички поредак);
 • владавина права и унапређење људских и мањинских права;
 • слобода медија, независно новинарство и медијска и информациона писменост;
 • положај младих, активизам младих и њихово укључивање у процесе доношења одлука.
Финансијска подршка у оквиру овог Позива намењена је:
 • организацијама цивилног друштва које су регистроване као удружења, фондације или задужбине, и
 • медијима који су уписани у Регистар медија, а чији је издавач удружење, фондација или задужбина, или чији је издавач профитно правно лице, а који имају основано удружење, фондацију или задужбину (нпр. медији који су регистровани као друштво са ограниченом одговорношћу или компанија не могу бити подржани).
Општи циљ Програма је да  допринесе јачању  демократске праксе, вредностима  владавине  права и људских права  у Србији, кроз  извештавање  независних медија и активизам омладинских организација цивилног друштва.
Специфични циљеви Програма су:
 • Створити услове за партнерство између медија и ОЦД за младе у решавању проблема у развоју демократије, заштити људских права и владавине права у локалном контексту;
 • Побољшати учешће младих, у улози покретача локалне заједнице, у спровођењу неопходних демократских промена;
 • Унапредити квалитет истраживачког извештавања, медијске и информационе писмености и борбе против лажних вести у Србији.
БОШ ће кроз финансијску и менторску подршку, али и програм јачања капацитета, на годишњем нивоу подржати 8 пројеката, а сваки пројекат ће заједнички спроводити два партнера, односно 8 ОЦД за младе и 8 медија.
Селекциона процедура ће се одвити у три фазе, и овај позив односи се на прву фазу селекције, у којој заинтересоване стране подносе пројектну идеју (тзв. concept note) у кратком формату.
У другој фази десет најбоље оцењених пројектних идеја ће, путем неке од онлајн платформи комуникације у 15 минута представити своју пројектну идеју селекционој комисији и члановима и чланицама БОШ тима.
У трећој фази селекције биће одабрано осам најбоље оцењених пројектних идеја поднетих у партнерству између медија и ОЦД за младе, као и најмање две идеје на резервној листи. Одабрани подносиоци, који прођу у трећу фазу ће своје пројектне идеје разрадити у предлоге пројеката.
Пројектна идеја (concept note) треба да се заснива на питањима од заједничког интереса и договореним вредностима, принципима и идејама, и мора да буде поднета у партнерству два партнера:
 • медија, као партнера који ће независно истраживати проблем и о томе информисати јавност и тако подизати видљивост теме, којом се активистички бави њихова партнерска ОЦД за младе, и стварати притисак јавности да се о препознатом проблему јавно говори и да се, услед нараслих очекивања јавности, проблем решава од стране надлежних;
 • ОЦД за младе, као партнера који ће се бавити активизмом у заједници где се пројекат спроводи, радити на подизању свести о проблему, ангажовати заинтересоване стране, осмислити политичку, правну или институционалну интервенцију и јавно заговарати и спроводити активности које ће водити ка решавању проблема.
Медији и ОЦД за младе, у овом циклусу, могу да конкуришу за пројектну финансијску подршку у:
 • максималном износу од 320.000,00 СЕК по пројекту (у предлогу пројекта буџети партнера ће бити одвојени, што значи да ће сваки од два буџета бити у максималном износу до 160.000,00 СЕК).
Позив, смернице и критеријуме, као и потребне формуларе за пријаву можете преузети ОВДЕ
Подношење предлога пројеката за учешће на Програму се врши искључиво електронским путем преко онлајн формулара. Предлози пројеката који буду достављени на други начин неће бити разматрани.
Уколико имате недоумица имаћете прилике да присуствујете онлине инфо сесији која ће бити одржана 21. маја (за више информација пратите наше мреже), или погледајте снимак прошлогодишње инфо сесије ОВДЕ, а током трајања отвореног позива заинтересованим медијима и ОЦД за младе на располагању ће бити и тим БОШ-а путем електронске поште: mladiimediji@bos.rs. 
За остале информације пратите портале и друштвене мреже Београдске отворене школе.