ПОЗИВИ

11.09.2023.

Тренинг: Рад са младима на смањењу ризика од катастрофа

ПОЗИВ ЗА ЖЕНСКА, ОМЛАДИНСКА, ЕКОЛОШКА И ДРУГА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА/КИ СА ТЕРИТОРИЈЕ СЛИВА ЗАПАДНЕ МОРАВЕ НА ТРЕНИНГ ЗА ТРЕНЕРЕ/ИЦЕ УДРУЖЕЊА ФЕНОМЕНА “РАД СА МЛАДИМА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА, С ОСВРТОМ НА ЕКОЛОГИЈУ И ПИТАЊА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ” 

Датум: 10, 11. и 12. октобар 2023.

Локација: хотел Хармонија, Копаоник

Линк за пријаву:  https://forms.gle/vxQBQNEh2Ro6YJ9b6

Рок за пријаву: 18. септембар 2023. 

Тренинг за тренере/ице је једна од активности пројекта „Повећање спремности и учешћа организација грађанског друштва (ОГД) и младих у смањивању ризика од катастрофа (СРК) у Србији” и спроводи га Удружење Феномена уз подршку "Центра за истраживање и креирање политика" за који су финансијска средства осигурана од стране Министарства спољних послова Краљевине Норвешке. Општи циљ пројекта је повећање учешћа и свести ОГД, младих, јавности и институција о реформи безбедносног сектора, јачању отпорности и смањивању ризика од катастрофа (СРК) у Републици Србији. Циљана територија је Слив Западне Мораве (централна, јужна и југозападна Србија) односно 17 локалних самоуправа, док је очекивано учешће у пројекту циљних група из најмање 10 локалних самоуправа – 10 организација грађанског друштва (ОГД), 10 одељења за цивилну заштиту (ОЦЗ) и 10 средњих школа.

Након тренинга је предвиђена подршка и наставак сарадње са три удружења грађана/ки која ће добити прилику да одрже радионице за 60 младих из најмање три средње школе (свако удружење ће радити са 20 младих у једној средњој школи). Очекивано време за реализацију радионица је новембар/децембар 2023.   Удружење Феномена покрива трошкове хонорара за радионичарке/е и освежења за ђаке средњих школа.

Напомена: могућа је пријава до два представника/це из једне организације (пријаве послати засебно за сваког учесника/цу). Удружење Феномена покрива трошкове тренинга (смештај, исхрана, освежење, радни материјал и предавања), док ће путни трошкови бити рефундирани у износу повратне аутобуске карте.

За више информација о логистици, превозу, смештају и слично можете се обратити Удружењу Феномена на:info@fenomena.org или 062/1163938 (контакт телефон асистента на пројекту).  За више информација о садржају обуке можете се обратити на 065/2305000 (контакт телефон менаџерке активности).

Извор: Удружење Феномена