Програм донација за покретање нових идеја и развој организација

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ: ЕУ Ресурс центар је изменио Смернице и документацију за пријаву у оквиру Програма донација за покретање нових идеја и развој организација, које важе од 1. априла 2024. Евентуалне пријаве које су достављене до 15. априла 2024. по старим обрасцима биће уважене.

ОДАБРАНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ОКВИРУ ПОЗИВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ НОВИХ ИДЕЈА И РАЗВОЈ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Београдска отворена школа реализује Програм донација за покретање нових идеја и развој организација који је намењен организацијама цивилног друштва. Позив је део пројекта „ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији“ усмереног на оснаживање процеса приступања Србије Европској унији кроз креирање подстицајног окружења за цивилно друштво и активно учешће актера ван система јавне управе у процесима доношења одлука.

КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ?

Подршка је намењена малим и новооснованим организацијама цивилног друштва (ОЦД) које су регистроване као удружења, фондације или задужбине, у складу са важећим Законом о удружењима или Законом о задужбинама и фондацијама. 

Организација цивилног друштва може да конкурише за подршку у оквиру овог програма ако њен годишњи промет не прелази 20.000 ЕУР-а у последње две године. 

ШТА ПОДРАЗУМЕВА ПОКРЕТАЊЕ НОВИХ ИДЕЈА И РАЗВОЈ ОРГАНИЗАЦИЈА?

ОЦД могу добити подршку за реализацију активности чији је циљ допринос развоју постојећих активности организација или пилотирању нових идеја у оквиру процеса приступања Србије Европској унији, као и оснаживање интерних капацитета организација ради повећања њиховог деловања. 

ОЦД могу да кандидују предлоге пројеката у оквиру следећих тематских области: 

 • Подршка демократском развоју;
 • Унапређење, заштита и промоција људских права;
 • Развој локалне заједнице;
 • Заштита и унапређење животне средине и климатске промене; 
 • Унапређење запошљивости;
 • Јавне политике усмерене ка младима;
 • Социјална укљученост осетљивих група;
 • Медијска права и слободе;
 • Родна равноправност;
 • Ппољопривреда и рурални развој;
 • Права потрошача;
 • Политика конкуренције;
 • Урбане и транспортне политике;
 • Безбедност хране;
 • Рибарство;
 • Развој туризма и
 • Друге области од значаја за заједницу, а у којима се остварују циљеви и очекивани резултати овог Програма.

ШТА ОБУХВАТА ПРОГРАМ ДОНАЦИЈА ЗА ПОКРЕТАЊЕ НОВИХ ИДЕЈА И РАЗВОЈ ОРГАНИЗАЦИЈЕ?

Организације цивилног друштва могу да конкуришу за финансијску подршку у максималној вредности пројекта до 117.000,00 РСД. Пројекат може трајати три месеца.

Планирано је да Позив за доделу донација за покретање нових идеја и развој организације буде стално отворен и током 2024. године биће подржано до 35 пројеката ОЦД.

Осим финансијске подршке, организације ће имати потребну менторску и експертску подршку за реализацију пројеката. 

КАКО СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПРИЈАВЕ?

Заинтересоване организације цивилног друштва могу доставити своје предлоге пројеката Београдској отвореној школи, Новосадској новинарској школи, Ужичком центру за права детета и ЕNECA-и, у зависности од тога ком округу припадају.

Организације цивилног друштва које су регистроване у следећим окрузима: Град Београд, Подунавски, Браничевски, Шумадијски, Поморавски и Расински округ могу доставити пријаву Београдској отвореној школи искључиво електронским путем преко онлајн формулара који је доступан ОВДЕ.

ОЦД из других округа подносе предлог пројекта код једног од три регионална ЕУ Ресурс центра (Новосадска новинарска школа, Ужички центар за права детета и ENECA) који покривају округ из ког долази подносилац пројекта (више информација можете наћи у Смерницама).

Неопходно је да пријава садржи следећу документацију, коју можете преузети на овом линку.

Анекс 1: Пријавни формулар

Анекс 2: Предлог буџета

Анекс 3: Изјава носиоца пројекта

Све потребне информације о овом позиву и начину пријаве можете наћи у Смерницама за подношење предлога пројеката које се налазе на овом линку.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

Све заинтересоване организације које своје предлоге пројеката достављају Београдској отвореној школи, могу добити додатна појашњења у вези овог позива и процеса подношења предлога пројеката електронским путем и то слањем имејла на адресу euresurscentar@bos.rs или на број телефона + 381 60 655 19 01.

Позив за доделу донација за покретање нових идеја и развој организације се реализује у оквиру пројекта „ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији“ који Београдска отворена школа спроводи у партнерству с организацијама цивилног друштва: Новосадска новинарска школа, ЕНЕЦА, Ужички центар за права детета, Нова планска пракса, Сигурне стазе, Млади пољопривредници Србије и међународним партнером, фондацијом Фридрих Еберт (Friedrich Ebert Stiftung). Пројекат је подржан од стране Делегације Европске уније у Србији и биће реализован у периоду од 2023. до 2026. године.