БЛОГ

26.04.2024.

Сигурне стазе на Паневропском програму за транспорт, здравље и животну средину у Народној скупштини

Министарство заштите животне средине Републике Србије било је домаћин састанка Партнерства за здраву активну мобилност у оквиру спровођења Паневропског програма за транспорт, здравље и животну средину (Transport, Healthand Environment Pan-European Programme - THE PEP), који је одржан у Београду, у периоду од 23. до 25. априла 2024. године, а којим је обележен почетак једногодишњег председавања Републике Србије Управним одбором Паневропског програма за транспорт, здравље и животну средину, симболичном предајом „штафетне палице“ Србији од стране претходно председавајуће земље Аустрије.

Овај састанак је окупио учеснике из земаља UNECE Еврорегиона, представнике јавног сектора, јединица локалних самоуправа у Републици Србији, цивилног друштва и невладиног сектора, који су имали прилику да разговарају на тему одрживе урбане мобилности и дају допринос раду Партнерства у сфери пешачења и бициклирања.

https://www.youtube.com/watch?v=zePnPz4aosI&t=23s

Активности из делокруга своје надлежности, а које су у корелацији са циљевима за које се THE PEP Програм залаже, представили супредставници: Министарства заштите животне средине, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства здравља, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Секретаријата за заштиту животне средине Града Београда,ЈП „Путеви Србије“, Агенције за безбедност саобраћаја, као и представници неформалног Института за урбану мобилност који чине удружења „Сигурне стазе“ из Бора „Улице за бициклисте” из Београда, , Иницијативе за бициклисте из Новог Сада и Сремске Митровице.

Игор Велић испред Института за урбану мобилност је истакао значај стратешког управљања и измене законске регулитативе, као основ за развијање урбане мобилнности у Р. Србији. С тим у вези је истакао значај усвајања  Националне стратегију за развој бициклирања, предлог да План одрживе урбане мобилности буде обавезујући законски документ и неопходност измена Закона о безбедности саобраћаја.

Поред законске регулативе и стратешког приступа, Велић се осврнуо и на неопходност примене савременог модела саобраћајног планирања и хуманог инжењеринга, који у Р. Србији није прихваћен у стручним и политичким круговима.

Оно што је изазвало највише пажње је представљање модела и научног приступа применом географских информационих система,  кроз иновативну ГИС платформу www.bicibor.rs, где је на примеру града Бора представљен модел хуманог инжењеринга и урбане мобилности.

Такође, са представницима Министарства за климатске акције Републике Аустрије, Министарства инфраструктуре и управљање Краљевине Холандије, Агенције за заштиту животне средине Аустрије, UNECE и других релевантних институција и организација из Словеније, Немачке, Мађарске, Швајцарске, Португала, Шпаније и Европске федерације за бициклисте, представници/учесници из Србије су могли да размене мишљења и ставове о актуелним изазовима, као и препорукама за израду стратегија, промоцији пешачења и бициклирања у читавом Паневропском региону.

THE PEP Програм спроводи заједнички секретаријат Економске комисије УН за Европу (UNECE) и Регионалне канцеларије Светске здравствене организације за Европу, представља јединствену политичку платформу која тежи да охрабри креаторе политика у области саобраћаја и урбанистичке планере да узму у обзир утицаје саобраћаја на здравље и животну средину, и да их заједнички решавају.

Партнерства у оквиру THE PEP Програма чине важан стуб механизама имплементације и обезбеђују платформе за паневропску сарадњу и заједнички развој стратегија, конкретних пројеката и активности са циљем постизања чисте, сигурне, здраве и инклузивне мобилности и транспорта.

Игор Велић, мастер инж. саобраћаја

(Сигурне стазе су експертски ЕУРЦ за транспортне политике и урбану мобилност)