БЛОГ

12.09.2023.

УПОЗНАЈТЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА: АКАДЕМИЈА ЖЕНСКОГ ЛИДЕРСТВА

АКАДЕМИЈА ЖЕНСКОГ ЛИДЕРСТВА – МЕСТО ЗНАЊА, ПОВЕЗИВАЊА И АКТИВИЗМА

_________________________________________________________________________________________________

ПОЧЕЦИ

 Академија женског лидерства (АЖЛ) је настала као природни наставак истоименог програма подршке женама активним у јавном животу који је покренут 2011. године. Образовни програм "Академија женског лидерства" (АЖЛ) покренуо је Национални демократски Институт (НДИ) у Србији, 2011. године. Његов циљ је био да оснажи политичке активисткиње за равноправно учешће у процесу доношења одлука и креирању политика уз афирмацију концепта родне равноправности и политике једнаких могућности у свим областима живота.

2013. године вођење програма на јавном конкурсу добија конзорцијум органзација који чине Центар за подршку женама, Фондација БФПЕ за одговорно друштво и Центар модерних вештина. У следеће две године уз подршку НДИ ове организације унапређују и развијају овај јединствени образовни програм. Он постаје препознатљив како у Србији тако и у читавом региону као јединствени програм континуирани подршке женама активним у јавном животу. Програм окупља политичарке и активисткиње и нуди им прилику да унапреде своја знања и вештине али и да се повежу како би се заједно бориле и заступале женска људска права до остваривања пуне равноправности. Жене које су похађале програм касније су видљиво утицале на јавни живот у својим срединама, показујући на делу да жене могу равноправно са мушкарцима да доносе одлуке, стекле су самопоуздање и мотивисале и друге жене да се политички активирају.

 

_________________________________________________________________________________________________

ОСНИВАЊЕ:

Желећи да обезбеде одрживост, чланице конзорцијума су у септембру 2017. године одлучују да искористе предвиђену могућност у Закону о удружењима грађана и да заједнички оснују нову организацију под именом "Академија женског лидерства". Од тог тренутка Академија гради свој самостални пут креирајући и спроводећи многобројне акције, реализујући пројекта и покрећући различите иницијативе. Њена организациона структура одлсикава њену хетерогеност и прати кључне активности којима се Академија бавила. Тако су основани Програмски одбор и Алумни клуб. Програмски одбор окупља експерткиње и експерте ангажоване на пољу родне равноправности, женског лидерства и европских интеграција које треба да допринесу развоју различитих програма Академије. Алумни клуб окупља полазнице програма које преко свог Одбора алумни клуба утичу на рада Академије и исказују своје различите потребе за образовним програмима и иницијативама, предлажу иницијативе и креирају јединствену мрежу 

_________________________________________________________________________________________________

АКТИВНОСТИ

Чланице Академије активно раде и доприносе Женској платформи за развој Србије. Од 2023. године АЖЛ је национални координатор Inspiring Girls глобалне кампање у Србији. Академија наставља да окупља политичарке и активисткиње и нуди им прилику да унапреде своја знања и вештине али и да се повежу како би се заједно бориле и заступале женска људска права до остваривања пуне равноправности. До сада је преко 400 учесница прошло кроз 12 циклуса основног програма Академије, као и друге различите активности.

Осим основног програма Академије желимо да истакнемо и друге важне активности:

 • Регионални програм „Академија женског лидерства“ за све земље Западног Балкана;
 • Анализа рада механизама за родну равноправност у Војводини и предлагање начине за унапређење њиховог рада;
 • Спровођење истраживање о положају жена у политичким странкама и политичком лидерству;
 • Менторски програм за Алумни клуб; 
 • Суочавање с прошлошћу за младе лидерке;
 • Заговарање већег учешће жена на местима одлучивања;
 • Рад на укључивању родне компоненте и веће укључивање жена у рад националних савета националних мањина;
 • Укључивање алумнисткиње АЖЛ у активности борбе против насиља над женама;
 • Учешће у изради GREVIO и CEDAW извештаје из сенке;
 • Праћење изборног процеса из родне перспективе и прикупљање пријава насиља према политичким активисткињама и другим учесницама изборног процеса;
 • Рад у Мрежи организација цивилног друштва - Жене, мир, безбедност у Републици Србији, у оквиру припрема препорука за израду трећег Националног акционог плана за примену Резолуције Савета безбедности Уједињених нација 1325 у Републици Србији;
 • Организовање Inspiring Girls финансијски клуб – обука из финансијске писмености за девојке од 16-20 година...

_________________________________________________________________________________________________

Аутор: Академија женског лидерства