АКТУЕЛНОСТИ

21.08.2023.

ДЕЛЕГАЦИЈА ЕУ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ

Представници Делегације Европске уније у Србији састали су се са организацијама цивилног друштва из неколико региона у Србији. Циљ ових састанака у организацији ЕУ Ресурс центра био је да потребе, проблеми и изазови са којима се сусрећу локалне организације цивилног друштва постану видљивије јавности и представницима ЕУ. Такође, то је била прилика за размену искустава и давања конкретних мера за превазилажење препрека у циљу приближавања Србије Европској унији.

Шеф Одељења за сарадњу Делегације ЕУ у Србији Никола Бертолини је током тих састанака истакао да ЕУ подржава локалне ОЦД, као и да сви заједно треба да раде на проналаску алтернативних извора финансирања ОЦД, као и адекватног правног оквира за консултације цивилног друштва у доношењу важних одлука.

ЛЕСКОВАЦ И АЛЕКСИНАЦ: РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА У ДРУШТВУ ПАРТНЕРСТВОМ ОЦД И ДРЖАВНИХ ИНСТИТУЦИЈА

Организација ЕНЕЦА као регионални ЕУ ресурс центар за јужну и источну Србију, реализовала је два састанка са представницима Делегације Европске уније (ЕУ) у Србији – 26. јула у Лесковцу са пројектном менаџерком Делегације ЕУ у Србији Аном Станковић и 9. августа у Алексинцу са Николом Бертолинијем.

Пројектни кординатор Регионалног ЕУ ресурс центра Миливоје Јовановић је истакао важност партнерства ОЦД и различитих државних институција ради заједничког решавања важних проблема у друштву. На отвореној дискусији представници ОЦД из Јабланичког, Пчињског, Расинског, Зајечарског и Нишавског региона имали су прилике да изнесу проблеме и изазове са којима се сусрећу: централизација, subcontracting од стране београдских организација (ЕУ донатор), недостатак фондова, финансирање за развој капацитета, програмско финансирање, дисконтиунитет финансирања, капацитет ОЦД и одрживост у кадровском и финансијском смислу, сиромаштво, угрожене групе којима треба подршка, јавно мњење о унапређењу ОЦД, потреба за већим акцентом на младе и омладинске политике, неопходност системске институционалне и дугорочне подршке. Док са друге стране неке од прерпорука за решење истих су институционална подршка државе организацијама цивилног друштва и смањење њихове зависности од финансирања међународних донатора.

УЖИЦЕ: ПОТРЕБНА ВЕЋА ПРОМОЦИЈА РАДА ОРГАНИЗАЦИЈА У МЕДИЈИМА 

Ужички центар за права детета као регионални ЕУ Ресурс Центар за западну Србију, организовао је 3. августа у Ужицу састанак представника организација цивилног друштва из западне Србије и шефа одељења за сарадњу Делегације Европске уније. Састанку су присуствовали представници организација Форум жена Пријепоље из Пријепоља, Форум цивилне акције (ФОРЦА) из Пожеге, Ужички центар за људска права и демократију, ЛИБЕРГРАФ из Ужица, Ужички центар за права детета и Београдска отворене школа (БОШ) из Београда.

Дискутовано је о ситуацији у западној Србији, изазовима са којима се организације цивилног друштва суочавају у свом раду, као и конкретним препорукама за планирање будућих ЕУ програма у Србији. Указано је на тешкоће у покретању грађана да се укључе у активности и одлучивање. Исказана је и потреба веће промоције рада локалних организација у медијима, чиме би се побољшало перципирање ових организација у јавности која није потпуно упозната са њиховим акцијама. Поменут је проблем финасијске одрживости јер западна Србија није у фокусу донаторима и властима јер се сматра једном од развијенијих иако на терену то не изгледа тако.

ЗАЈЕЧАР: НЕОПХОДНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА РАСПОДЕЛЕ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

Шеф Одељења за сарадњу Делегације Европске уније у Србији Никола Бертолини посетио је Зајечар 16. августа и том приликом разговарао са представницима пет локалних организација цивилног друштва из источне Србије, експертског ЕУ Ресурс Центра у Бору – Сигурних стаза и Београдске отворене школе. Организације су истакле да је питање финансијске одрживости кључно за остваривање континуитета у њиховим активностима и усагласили се да би програми који би били усмерени ка развоју социјалног предузетништва, филантропије, фундраисинга били од великог значаја за њихову резилијентност. Поменуто је питање неопходности децентрализације расподеле финансијских средстава, а организације су говориле и о важности транспарентности рада локалне самоуправе, недостатку сарадње са представницима државних органа и институција, као и о укључивању теме јавног здравља у ЕУ конкурсима.

Шеф Одељења за сарадњу Делегације ЕУ је нагласио да ће радити на децентрализацији доделе ЕУ средстава, јачању сарадње цивилног друштва и локалне самоуправе, као и на јачању капацитета за одрживост организација цивилног друштва.