АКТУЕЛНОСТИ

12.07.2023.

Министарство: Ранг листа изабраних кандидата за чланство у Савету

министарство савет

Комисија за избор представника цивилног друштва за чланство у Савету, након истицања рока за гласање, oбjaвљуje Ранг листу изабраних кандидата за чланство у Савету за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва.

У склaду сa Jaвним пoзивoм, друга фаза процеса избора представника цивилног друштва за чланство у Савету отпочела је 23. 06. 2023. године упућивањем позива организацијама цивилног друштва за гласање за кандидате са коначне Листе прихваћених кандидатура за чланство у Савету. Гласови су се слали искључиво путем електронске поште, слањем скенираног документа на адресу savetcivilnodrustvo@minljmpdd.gov.rs и рок за слање гласова је истекао 30. јуна 2023. године.

Комисија је након истека рока за гласање утврдила да су организације цивилног друштва доставиле укупно 484 гласа од којих је 475 важећих и 9 неважећих гласова и сачинила Ранг листу изабраних кандидата према броју добијених гласова.

Рок за приговор је 5 (пет) дана од дана објаве Ранг листе изабраних кандидата на интернет страници Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог. Право приговора имају оне организације за чије се кандидатуре  гласало.

Након истицања рока за приговор Комисија ће објавити коначну Ранг листу изабраних кандидата на основу које ће Министарство сачинити предлог за чланове Савета који ће упутити Влади Републике Србије на разматрање и одлучивање.

Ранг листа изабраних кандидата за чланство у Савету

Извор: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог