Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

АКТУЕЛНОСТИ

11.07.2023.

РЕАЛИЗОВАНА НОВА ОБУКА ЗА ОЦД КОЈЕ РАДЕ СА ДЕЦОМ И ЗА ДЕЦУ

тренинг уцрд

–  Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља –

Ужички центар за права детета успешно је реализовао другу онлајн обуку „Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља“, 27. јуна 2023. за нових 15 организација цивилног друштва  које своје активности реализују са децом и за децу. Учесници су оснажени  да препознају и адекватно реагују у случајевима кршења права на недискриминацију и  како да овај принцип Конвенције о правима детета интегришу у рад  организација.

Обука  је реализована у оквиру четворогодишњег пројекта ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији кога подржава Делегација Европске уније у Србији, а спроводи Београдска отворена школа и партнери. За циљ има да допре до свих појединаца и група које су активне у својим заједницама и које доприносе позитивним друштвеним променама.

Ужички центар за права детета је Регионални ЕУ ресурс центар за организације цивилног друштва западне и југозападне Србије. 

Преузето са сајта Ужичког центра за права детета